אודות

ActiveNet - מערכת מידע על שמירת תפקוד ושיקום בקהילה

שימו לב! האתר בהרצה.

בשלב זה ממופים שירותים בבאר שבע והאזור בלבד. יתכן כי נתונים על שירותים הנמצאים במערכת אינם שלמים או מדוייקים.

ActiveNet - מערכת מידע על שמירת תפקוד ושיקום בקהילה – היא חלק מתכנית אסטרטגית להנגשה ומיצוי של שירותי שמירת תפקוד ושיקום בקהילה .

ActiveNet הוקמה במסגרת ההיערכות הלאומית להפחתת מצבי התלות וצורך במיסוד של אוכלוסיית הגיל השלישי, בפיתוח משותף של אשל-ג'וינט, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, האגף לגריאטריה במשרד הבריאות ומרכז למיפוי ישראל.

מטרת התכנית להוביל לשימור ולשיפור רמת התפקוד של אוכלוסיית הגיל השלישי, להעלות את אחוזי השימוש והצריכה של שירותי שיקום ושמירת תפקוד ובכך לאפשר אוטונומיה מירבית, עלייה ברמת איכות החיים והפחתת ההזדקקות למיסוד .

התכנית ממקדת את האדם במרכז, ומאפשרת התאמת שירותים לפי צרכים אישיים, בסביבתו הגאוגרפית של המשתמש.

באמצעות אתר זה, המשתמש יוכל לקבל תכנית אישית המותאמת לצרכיו והעדפותיו האישיים לשירותים והזכאויות הניתנים בסביבת מגוריו

 

אודות אשל והשותפים בתכנית :

אשל - ג'וינט ישראל, אשר הוקמה בשנת 1969 , היא האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן ובני משפחתו בישראל. קרוב למיליון בני 65 ומעלה חיים בישראל ומאות אלפים נהנים באופן ישיר ועקיף ממגוון עשיר של שירותים ותכניות בכל הארץ שתוכננו ופותחו על ידי אשל ג'וינט-ישראל, המייצגת את אחת מהשותפויות הגדולות, היעילות והמוצלחות בין ג'וינט ישראל והממשלה.

תוחלת החיים העולה והגידול המהיר במספר הזקנים "הצעירים" מחד ו"הזקנים מאוד" מאידך ממקמים את אשל בצומת חיוני לפיתוח וליצירת תנאים חדשים שיבטיחו זקנה עצמאית, מספקת ומכובדת ויקלו את העומס על בני המשפחה ועל מערכות הרווחה והבריאות.

אגף גריאטריה משרד הבריאות: אחראי על תחום הגריאטריה והמחלות הממושכות במוסדות אשפוז גריאטריים, בבתי החולים הכלליים ובקהילה. אוכלוסיית היעד לפעולות האגףבני ה- 65 ומעלה וכן חולים במחלות ממושכות עם מגבלות תפקודיות קשות.

בין תפקידי האגף:  תכנון, קביעות מדיניות, פיתוח שירותים ופיתוח כח אדם, קביעת סטנדרטים ונהלים מקצועיים, רישוי, פיקוח, בקרה ופיתוח אמצעי אכיפה. האגף אחראי גם על הניהול המקצועי והתקציבי עבור מתאשפזים באמצעות משרד הבריאות ("הקודים"), עפ"י התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

האגף פועל בתיאום ובשיתוף עם הגריאטריים המחוזיים בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות ועם גורמים רלבנטיים במשרד ומחוצה לו.
מפ"י – המרכז מיפוי ישראל : המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוא המרכז הלאומי הישראלי למיפוי, לקדסטר (שיטת רישום זכויות במקרקעין), לגאודזיה ולגיאו-אינפורמציה.